N26, 2011

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ГОЛ АРГА ЗАМ БОЛ ИННОВАЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЯВДАЛ МӨН  PDF
Д.Моломжамц 6-17
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХЭТИЙН ТӨЛВИЙН СУДАЛГАА  PDF
З.Отгон 18-29
   

3. МАЛЧИН ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

 PDF
Л.Хурцбилиг 31-40
   
4. ӨРСӨЛДӨӨНИЙ НӨХЦӨЛ ДЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРЧИМТ ТЕХНОЛОГИЙН ДАВУУ ТАЛ  PDF
Б.Энхмаа 41-54
   
5. МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХУДАЛДАА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХЭТИЙН ТӨЛӨВ  PDF
Э.Гүргэмжав 56-65
   
6. ЭКСПОРТЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААРХ МАРГААНТАЙ АСУУДЛУУД  PDF
З.Бороо 66-77
   
7. АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН ЗЭЭЛ БОЛОН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС  PDF
Д.Ган-Очир 79-100
   
8. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД  PDF
Г.Баасанжав, Э.Эрдэнэтуяа 101-113
   
9. МЕНЕЖЕР АЖИЛЧИН ХОЁРЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС, ХАРИЛЦААГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ЗАМУУД  PDF
Г.Цэрэн 115-124
   

10. МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ТҮВШНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

 PDF
Т.Цэнд-Аюуш 126-147