N06, 2002

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль  PDF
Б.Сувд 5
   
2. Шилжилтийн эдийн засаг бол шинжлэх ухааны шинэ салбар мөн  PDF
 П.Лувсандорж 13
   

3. Орчин цагийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага

PDF
Ч.Пүрэвдорж 23
   
4. Далд эдийн засгийн хэмжээг тооцох нь  PDF
Ц.Даваадорж, А.Дэмбэрэл 32
   
5. Монгол маягийн менежмент, түүний хөгжлийн онцлог  PDF
Т.Дорж 37
   
6. Статистик мэдээллийн үнэ цэнэ ба ач холбогдолыг дээшлүүлэх зарим асуудлууд  PDF
 Г.Элдэв-Очир, Б.Энх-Амгалан 41
   
7. Монгол Улсын гадаад худалдааны тулгамдсан асуудлууд  PDF
Э.Гүргэмжав 45
   
8. Төрийн сангийн бодлогын үндэслэл, үйл ажиллагааны шинэчлэл PDF
Д.Дуламсүрэн 49
   
9. Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудлууд PDF
Б.Сайнжаргал, Т.Жааваа 55
   
10. Үржүүлэгч хурдасгагчтай загвар ашиглан ажилгүйдлийн ердийн түвшинг тооцох нь PDF
Ц.Батсүх, Д.Ганзориг 61
   
11. Мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглах, түүний үр өгөөжийг дээшлүүлэх асуудал PDF
Д.Чимгээ 71
   
12. Интернетийг сургалтанд ашиглах нь, онлайн сургалт PDF
Б.Энхтуяа 79
   
13. Эдийн засгийн тогтвортой төлөвд хүрэх хугацаа, төхнологийн дэвшил PDF
Х.Эрдэнэчулуун, Ц.Баярхүү 85
   
14. Эдийн засгийн өсөлтийн онолын нэгэн загвар PDF
 Р.Энхбат, Д.Баянжаргал 90