N04, 2001

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Бөөний худалдаа, маркетингийн тогтолцоог судлах аргазүйн зарим асуудал  PDF
Э.Гүргэмжав 5
   
2. Хэрэглэгчийн бараа худалдан авалтанд зар сурталчилгаа нөлөөлөх нь  PDF
Б.Даваасүрэн 11
   

3. Электрон худалдааны тухай өгүүлэх нь

PDF
Т.Кавал 27
   
4. Мод, модон бүтээгдэхүүний зах зээлийн чадавхийн үнэлгээ  PDF
Б.Нарангэрэл 32
   
5. Байгууллагын зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлын онцлог  PDF
Я.Отгонсүрэн 35
   
6. Үйлчилгээний салбарын маркетингийн удирдлагын асуудал  PDF
 Д.Сарантуяа 41
   
7. Маркетингийн удирдлагыг даатгалын байгууллагад зайлшгүй хэрэгжүүлэх нь  PDF
Н.Чанцалмаа 50
   
8. Монгол улсын гадаад худалдааны хөгжлийн төлөв, чиг хандлага PDF
Н. Батнасан 55
   
9. Азийн хөгжил ба Монголыг хөгжүүлэх маркетингийн стратеги PDF
Д.Дагвадорж  63
   
10. Стратегийн төлөвлөлт PDF
Камзабаева М.М. 67
   
11. Татварын зохицуулалтын онолын үндэслэгээ, хөгжил PDF
Г.Энхбаяр 73
   
12. Дэлхийн улсуудыг орлогоор нь ангилах журам, түүний бүтэц PDF
Р.Буянжаргал 77
   
13. Хятадын бүс нутгийг эрчимтэй хөгжүүлэх асуудлын тухайд PDF
И.Баатар, Ц.Баатар 80