N03, 2001

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Trasitional Economics: The Mongolian pattern and comparative analysis  PDF
П.Лувсандорж 4
   
2. Poverty situation of Mongolia  PDF
Б.Сувд, Б.Алтанцэцэг 13
   

3. Economies of Scale and the Home Market Effect

PDF
Ч.Хашчулуун 27
   
4. Measuring inequality  PDF
С.Даваасүрэн 40
   
5. Assessment of Mongolian trade policy  PDF
Б.Отгонтөгс 51
   
6. Хүнсний зарим барааны эрэлтийн шинжилгээ  PDF
 Х.Цэвэлмаа 64
   
7. Шинэ эдийн засаг  PDF
Б.Бат 70
   
8. Зүүн Хойд Азийн интеграцид Монгол Улс оролцох нь PDF
Д.Бямбаа, С.Отгонбаатар 74
   
9. Банк, мөнгө-зээлийн тогтолцооны шинэчлэлийн асуудлууд PDF
П.Оюунбилэг 89