N34, 2020

Агуулга / Contents

 

Редакторын зурвас 1
   
 Судалгааны өгүүлэл  
   
1. Монгол эдийн засагчид болон эдийн засгийн байгууллагуудын чансаа  3-36
Б. Эрдэнэбат  
   
2. Залуу эмэгтэй төгсөгчдийн ажиллах хүчний оролцоо 37-56
Б. Даваамаа  
   
3. Төрлволлын хууль: Монгол улсад 57-68
Б. Баттөмөр, У. Энхсайхан  
   
Хэлэлцүүлэг  
   
4. “Монгол эдийн засагчдын чансаа” өгүүллийн талаар эргэцүүлэл 69-70
Н. Ууганбаатар  
   
Шинэ өгөгдөл  
   
5. Эдийн засгийн докторын диссертацын нэгдсэн сан   71-102
 Б. Эрдэнэбат  
   

Сэтгүүлд бүтээл ирүүлэх урилга

103
МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн танилцуулга 105 
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Эдийн засгийн магистрын өрсөлдөөнт бүрэн тэтгэлэг 106