• Home
  • Сэтгүүлийн архив

 

N25, 2010

Агуулга

Зохиогчид PDF
  4
I Эдийн засаг  
1. Шинэ хуучин эдийн засаг шинжээчдийн үе PDF
П.Лувсандорж 6-9
   
2. Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын орчны үнэлгээ PDF
Н.Болор 10-24
   

3. Монголын инфляцийн бүтцийн загвар (smim); эх орны хишиг/эрдэний хувийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

PDF
Д.Ган-Очир 25-44
   
II Менежмент  
4. Уул уурхайн төслийг хэрэгжүүлэхэд симуляци дүн шинжилгээний аргыг хэрэглэx нь PDF
Ч.Ундрам 46-51
   
5. Цагийн менежмент PDF
Б.Болор 52-62
   
6. Их чингис хааны эдийн засаг, удирдлагын зарим асуудал PDF

Ц.Цэвээн, Д.Энх-Отгон

63-69
   
7. Менежментийн гадаад орчин PDF

Н.Лизунов

70-92
   
III Санхүү, банк  

8. Чанаргүй зээлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн шинжилгээ

PDF

Г.Амарбаясгалан

94-104
   
IV Маркетинг  
9. Situational analysis to retail marketing in mongolia PDF

Я.Отгонсүрэн, С.Бурмаа

106-114
   
V Орчуулга  
10. Дэлхийн эдийн засгийн хямралын анхдагч шалтгаан PDF

Д.Хишгээ, Р.Батжаргал

116-127

N24, 2010

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Хөгжиж буй орнуудын засгийн газрууд хэтэрхий жижиг байна уу?  PDF
С.Баттулга 6-16
   
2. Монголын эдийн засаг дахь мөнгөний бодлогын индекс (MCI)-ийн тооцоо: Мөнгөний бодлого зөөлөрч /чангарч/ байна уу?  PDF
Д.Ган-Очир 17-33
   

3. Амьдралын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ, монгол улсын амьдралын чанар

 PDF
Б.Галбадрах 34-44
   
4. Үнийн онолд газар, газрын рентийг авч үзэх нь  PDF
Т.Цэгмид 45-59
   
5. Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямрал ба монголын эдийн засаг  PDF
Б.Сувд 60-68
   
6. Макро эдийн засагч бол эрдэмтэн хийгээд инженер мөн (орчуулга)  PDF
Д.Хишгээ, Р.Батжаргал 69-83
   
7. Борлуулалтын ажлын зохион байгуулалтын зарим асуудал  PDF
Я.Отгонсүрэн 85-90
   
8. Улсын секторын удирдлагын хяналтын тогтолцоог боловронгуй болгох зарим асуудал  PDF
Н.Тунгалаг, Д.Авирмэд 92-102
   
9. Сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйд бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал  PDF
С.Алтанцэцэг 103-118
   

10. Орчуулга хам сэдэв (context)-ийн гүйцэтгэх үүрэг

 PDF
Ц.Баярмаа 120-126
   
11. Англи хэлийг сурахад суралцагсдын нас нөлөөлсөн талаар судалсан судалгааны дүнгээс PDF
Л.Энхмэнд 127-138
   
12. Хүүхэд залуусын төлөвшлийн асуудал PDF
Ц.Алтанчимэг 139-146

N23, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд, тэдгээрийг дүгнэх үзүүлэлтүүд: олон улсын стандарт ба манай орны практик  PDF
Б.Батмөнх 6-16
   
2. Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралыг даван туулахад Зүүн Хойд азид Монгол улсын гүйцэтгэх үүрэг  PDF
Д.Моломжамц 17-26
   

3. Оёмол, сүлжмэл, бүтээгдэхүүний салбарыг хөгжүүлэх өнөөгийн шаардлага

 PDF
Б.Энхмаа 27-58
   
4. Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ  PDF
Д.Баяржаргал 45-58
   
5. Манай улсад бэлчээрийн тухай хууль үгүйлэгдэж байна  PDF
Д.Чүлтэм 59-71
   
6. Төслийн маркетингийн удирдлагын зарим асуудал  PDF
Н.Лизунов 72-82
   
7. Жижиглэн худалдааны удирдлагын онол, хөгжлийн өнөөгийн түвшин  PDF
Я.Отгонсүрэн 83-95
   
8. Зар сурталчилгааны хөгжлийн өнөөгийн түвшин  PDF
Б.Нарантуяа 96-104
   
9. Таамаглалын тодорхой бус байдал: Инфляцийн таамаглалын нарийвлалд үндэслэсэн шинжилгээ  PDF
Д.Ган-Очир, П.Авралт-Од, Б.Даваадалай 105-136
   

10. Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө

 PDF
Ц.Баярмаа 137-154

N22, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Зах зээлийн онол: Хөдөлмөрийн зах зээл  PDF
П.Лувсандорж 6-14
   
2. Монголын эдийн засаг: ихэр хямрал  PDF
Ө.Баттулга 15-24
   

3. Монгол улсын салбар хоорондын баланс дахь шинжилгээ

 PDF
Б.Цогт-Эрдэнэ 25-41
   
4. Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онцлог  PDF
Д.Хишгээ 42-50
   
5. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгаа  PDF
Т.Оюунбаатар, Д.Ган-Очир 51-79
   
6. Шинэ улс төрийн макроэкономикс  PDF
Л.Эсмэдэх, З.Манлайбаатар, Т.Оюунбаатар 80-98
   
7. Хөдөө нутаг дахь нийгмийн суурь үйлчилгээний өнөөгийн байдал: зарим аймгуудад хийгдсэн судалгааны тойм, үр дүн  PDF
Х.Цэвэлмаа 99-110
   
8. Аж үйлдвэрлэл дэхь төрийн оролцоо: Монгол дахь үнэлгээ  PDF
С.Дөлбадрах 111-136
   
9. Монгол улсын уул уурхайн салбарын өсөлт ажил эрхлэлтэд нөлөөлөх нь  PDF
Б.Лхагвасүрэн 137-136
   

10. Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө

 PDF
Ц.Баярмаа 137-145

N21, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Эрэлтийг дэмжиж л хямралаас гарна  PDF
Н.Батмөнх 6-14
   
2. Үндэсний баялгийг тооцох арга зүйн зарим асуудал  PDF
Б.Бадамцэцэг 17-24
   

3. Монгол улсын мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих хөгжлийн стратегийн асуудал

PDF
Д.Чимгээ, Ц.Ганбат 25-39
   
4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ба хамтарсан уул уурхайн компанийн нийгмийн хариуцлагын тухай олон нийтийн санал бодол  PDF
С.Алтанцэцэг, Ж.Сарантуяа 40-70
   
5. Мал аж ахуйн хэлбэр, ажиллагаа: амьжиргаа, нүүдэл шилжилт, ялгаа, Төв Азийн тал дээр дэхь байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаа  PDF
Dr. Troy Sternberg 71-98
   
6. Лондоны металлийн бирж /ЛМБ/ дээрх нэг тонн катодын зэсийн үнийн прогноз  PDF
Т.Элдэв-Очир 99-104
   
7. Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын хөгжлийн тойм ба хандлага  PDF
Д.Нямаа 105-114
   
8. Байгалын нөөцийн өртгийн Үнэлгээ, Үр ашгийн шинжилгээ хийх арга зүйн асуудал  PDF
А.Дэмбэрэл, Ж.Нэргүй 115-120
   
9. Кредит ба их, дээд сургуулийн төсөвлөлт  PDF
Г.Билгээ 121-136
   

10. Үйлчилгээний харилцааны зарим асуудал

 PDF
Я.Отгонсүрэн 137-145
   
 11. Англи хэлний тодотгол гишүүн өгүүлбэрийг орчуулах тухай  PDF
Ц.Баярмаа 146-152
   
12. Англи хэлний хичээлээр оюутнуудыг идэвхижүүлэх дасгалууд  PDF
Ч.Наранцэцэг 153-159
   
13. Мэргэжлийн /Нягтлан бодох бүртгэл/ англи хэлний шинэчилсэн хөтөлбөрийг боловсруулж туршсан байдал PDF
Л.Энхмэнд 160-168

N20, 2008

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. ОХУ, БНХАУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах боломж, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл  PDF
Н.Батнасан 6-23
   
2. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын тухай хуулийн эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаа  PDF
Н.Болор 24-42
   

3. Монголын баруун бүсийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал

PDF
С.Бурмаа 43-50
   
4. Орон сууцны барилгын үнийн өсөлт ирээдүйн чиг хандлага  PDF
Ж.Бурмаа 51-55
   
5. Бүс нутаг дахь ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой суудлуудыг судлах нь  PDF
Ц.Бямбадорж 56-66
   
6. Монгол орны мах үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал  PDF
Н.Эрдэнэчимэг 67-71
   
7. Баруун бүс дэх хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал  PDF
Д.Нар-од 72-77
   
8. Тээвэр логистикийн төвийн үйл ажиллагааны нөхцөл ба түүнийг Казахстанд байгуулах арга механизм  PDF
К.К.Хабасович, М.К.Абсултановна 78-84
   
9. Банкны мэдээллийн системийн онцлог асуудлууд ба Монголын арилжааны банкуудын туршлага, цаашдын хандлага  PDF
П.Оюунбилэг 85-106
   

10. Маркетинг нь-бизнесийн амжилтын үндэс мөн

 PDF
Я.Отгонсүрэн 107-116
   
 11. Өртийн онолыг дахин шинэчлэхүй (XXI зууны сэтгэлгээ)  PDF
Ч.Баянжаргал 117-132
   
12. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын уламжлалт онолууд  PDF
З.Бороо 133-141
   
13. Их сургуулийн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох нь PDF
Г.Билгээ 142-151

N19, 2008

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол улс дахь авилгалын шалтгаан ба үр дагаварууд  PDF
Б.Ариун-Эрдэнэ 5-29
   
2. Японы бизнесийн мөчлөгийн тогтсон баримтууд  PDF
Д.Баярмаа 30-42
   

3. Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжихэд мэдээллийн технологийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь

PDF
Г.Батхүрэл, Ц.Ганбат 43-54
   
4. Гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлогыг боловсруулах зарим асуудал  PDF
З.Бороо 55-64
   
5. Монгол улсын тэтгэвэрийн болон амьдралын даатгалын актуар тооцоог боловсронгуй болгох нь  PDF
А.Ганзориг 65-84
   
6. Шинжлэх ухааны ололт, бүтээлийг бизнесийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх маркетингийн удирдлагын асуудал  PDF
Д.Дагвадорж, Р.Амарсайхан 85-91
   
7. Бизнесийн салбаруудын санхүүгийн тогтвортой байдлын зарим шинжилгээ дүгнэлт  PDF
Б.Сайнжаргал, Л.Наранчимэг, Л.Оюунцэцэг 92-107
   
8. Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онолын асуудалд  PDF
Д.Хишгээ 108-120
   
9. Монголын хөдөө аж ахуй дахь бэлчээр, нутгийн зарим асуудал  PDF
Ц.Цэвээн 121-137
   

10. Хөдөө аж ахуйн газрын эдийн засгийн үнэлгээний асуудалд

 PDF
Д.Чүлтэм 138-154
   
 11. Өвөр монголын эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал  PDF
Б.Хөгжилт 155-160
   
   

N18, 2008

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Улсын төсөв-хөгжлийн бодлого  PDF
Д.Цэрэнпил 5-22
   
2. Макромаркетинг ба төрийн удирдлага  PDF
Д.Дагвадорж 23-28
   

3. Хөдөө аж ахуйн өрхүүдийн үйл хөдлөлийг загварчилах нь

PDF
Х.Цэвэлмаа 29-42
   
4. Монгол дахь эдийн засгийн бодлогыг дэмжихэд интернетийг ашиглах нь  PDF
Д.Чимгээ 43-66
   
5. Боловсролын болон орлогын ялгаанаас үүдэлтэй шилжих хөдөлгөөн ба эдийн засгийн өсөлт  PDF
Б.Энх-Амгалан 65-82
   
6. Ажил эрхлэлтийн эдийн засгийн мөн чанар ба зах зээлийн нөхцөлд түүнийг зохицуулах нь  PDF
Б.Болор 83-89
   
7. Аудитын онол, хөгжлийн хандлага  PDF
Л.Мөнх-Очир 90-96
   
8. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүйн асуудал  PDF
Л.Наранчимэг 97-103
   
9. Геологи, уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлогын талаар  PDF
Р.Бадамханд 104-114
   

10. Бизнесийн нэгдлийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал

 PDF
Д.Нямаа 115-127
   
 11. Хууль бус оршин суугчдын мөнгөн гуйвуулгын өнөөгийн байдал ба асуудлууд: Монгол ажилчдын бэрхшээл  PDF
Б.Хөгжилт 128-147
   
 12. Монгол орны баруун бүс нутгийн хөгжлийн асуудалд  PDF
Б.Дэмид 148-156
   
13. Санхүүгийн секторын хөгжил ба эдийн засгийн өсөлтийн холбоо хамаарал PDF
Ж.Уянга 157-172
   
14. Эдийн засгийн бичвэрийг англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх асуудал PDF
Ц.Баярмаа 173-183
   
15. Монгол улсад бизнес эрхлэх болон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд PDF
Д.Долгорсүрэн 184-186
   
16. 20-р зууны эхэн үеийн монголчуудын хэрэглээ  PDF
Б.Нарантуяа 187-190

N17, 2007

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Мэргэжлийн чиг хандлага ба сэтгэлгээний хандлага  PDF
Т.Жааваа, Б.Хүрэлбаатар 5-10
   
2. Санхүүгийн шинжилгээний шинэчлэлийн тойм, хөгжлийн хандлага  PDF
Б.Сайнжаргал 11-16
   

3. Тэтгэврийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоонд тулгамдаж буй зарим асуудал: судалгаа, үр дүн

PDF
Н.Тунгалаг, Л.Оюунцэцэг, А.Еркеш 17-23
   
4. Зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд дэхь хөрөнгө оруулалтын харилцааны ухагдахуун  PDF
Д.Моломжамц 24-32
   
5. Монгол бүртгэл: хувьсал шинэтгэл  PDF
Ч.Дашсамбуу 33-35
   
6. Олзворлох салбарын нягтлан бодох бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал  PDF
Р.Бадамханд 36-40
   
7. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй  PDF
Л.Наранчимэг 41-51
   
8. Санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл тайлагналын зарим асуудал  PDF
Д.Нямаа 52-58
   
9. Байгууллагын зорилгод хүрэхэд хүмүүн капиталын оролцоог хэрхэн хэмжих вэ?  PDF
А.Өнөржаргал 59-65
   

10. Аж ахуйн санхүүгийн хяналт-аудитын хөврөл

 PDF
Л.Мөнх-Очир 65-71
   
 11. Гадаад зээл тусламжийн нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал  PDF
С.Эрдэнэбиоэг 72-76
   
 12. Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийн зарим судалгаа дүгнэлт  PDF
Б.Сайнжаргал, Л.Оюунцэцэг 77-85
   
13. Үндэсний хэлэлцүүлэгүүд: судалгааны чиг, сэдвийн модулиуд PDF
Т.Жааваа, С.Жавзандолгор 86-90
   
14. Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийн асуудалд PDF
М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс 91-93
   
15. Санхүүгийн Бүртгэлийн Стандартын /FASB/ Хорооноос гаргасан 141, 142-р мэдэгдлийн товчоон PDF
Ч.Оюунцэнд 94-99
   
16. Монгол дахь санхүүгийн түрээсийн өнөөгийн байдал  PDF
М.Эрдэнэбат, Б.Хүрэлбаатар, Н.Саруултөгс 100-104
   
17. Чингис хаан маань хэдэн сарын хэдэнд төрсөн бол оо... PDF
Л.Дамбадорж 105-112
   
18. Дурсамж ба бодрол PDF
А.Дамбадорж 113-124
   
19. ABC гэрээт төсөл танилцуулга PDF
Т.Жааваа 125-218

N16, 2006

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн өсөлт ба засаглалын чанар  PDF
Б.Баярдаваа 5-23
   
2. Экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүний статистик шинжилгээ  PDF
Д.Хишигт 24-37
   

3. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн өсөлтөнд үзүүлэх нөлөөлөл

PDF
Д.Гансүлд, П.Уранбилэг 38-51
   
4. Мөнгөний бодлого макро орчны үзүүлэлтүүдийн үнэт цаасны зах зээлд үзүүлэх нөлөөлөл  PDF
Д.Ган-Очир 52-77
   
5. Аж ахуйн нэгжийн орлого ашгийн шинжилгээ  PDF
П.Баяржавхлан 78-87
   
6. Ехсеl программыг ашиглан борлуулалтыг таамаглах нь  PDF
М.Халиунбат 88-103
   
7. Экспортод чиглэсэн эдийн засаг ба валютын ханш  PDF
Ц.Мөнхжаргал 104-121
   
8. Монгол улсын төсвийн алдагдлыг бууруулах арга зүйн асуудал  PDF
Б.Цэнгэлмаа  122-137
   
9. Зардал, ашгийн хамаарлын шинжилгээ  PDF
Д.Оюун-Эрдэнэ  138-147
   

N15, 2006

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Хүн ам ба хөгжил  PDF
А.Солонго 5-9
   
2. Хүний нөөцйин бүртгэл шинжилгээний асуудал  PDF
А.Өнөржаргал 10-21
   

3. Макро эдийн засгийн санхүүгийн хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

PDF
А.Энхбат 22-41
   
4. Санхүүгийн лизинг  PDF
Д.Хонгорзул 42-51
   
5. Даатгалын маркетингийн мэдээллийн систем  PDF
С.Чанцалмаа 52-58
   
6. Аялал жуучлалын үйлчилгээний нэр төрөл  PDF
Ц.Сарантуяа 59-66
   
7. Мэдээллийн шинэтгэл дэх сангийн бүртгэл  PDF
С.Эрдэнэбилэг 67-73
   
8. Эрсдэлийн тухай арга зүйн асуудал  PDF
Д.Хангал  74-80
   
9. Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын бүртгэл тайлагналын зарим асуудал  PDF
Д.Нямаа 81-90
   
10. Банкны үйл ажиллагааны математик загварчлал PDF
Ө.Гэрэлт-од 90-100
   
11. Аудитын хөгжлийн хандлага, тулгамдсан зарим асуудал PDF
Л.Мөнх-Очир 101-111
   
12. Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд эрчим хүч хангамжийн үүрэг роль PDF
Ё.Гантогоо 112-114
   
13. Улаан буудайн үрийн эрэлт, нийлүүлэлт PDF
Д.Төмөрчөдөр 115-122