• Home
  • Сэтгүүлийн архив

 

N14, 2005

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн сэтгэлгээний шинэ чиглэл  PDF
П.Лувсандорж 5-18
   
2. Нээлттэй эдийн засгийн тэнцвэр  PDF
Т.Оюунбаатар 19-33
   

3. Мөнгөний бодлогын талаарх үзэл баримтлалууд

PDF
Д.Баярмаа 34-60
   
4. Эдийн засгийн өсөлт ба тогтворжуулах бодлогын судлагдсан байдал, өргөтгөхболомж  PDF
Б.Ариун-Эрдэнэ 61-73
   
5. Татварын орлогын төсвийн орлогод эзлэх хувь. Монгол дахь үнэлгээ  PDF
С.Дөлбадрах 74-108
   
6. A theoretical model of industrial policies, wage ladder and trade balance  PDF
Ч.Хашчулуун 109-134
   
7. Технологийн нэвтрүүлэлтийг тусгасан эдийн засгийн өсөлтийн загвар  PDF
С.Галбадрах 135-139

N13, 2005

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Маркетинг ба хөгжил: цогцолбор судалгаа  PDF
Д.Дагвадорж 5-12
   
2. Байгууллагын зах зээл дэх харилцаа холбооны үйл явцын өнөөгийн төлөв байдал  PDF
Я.Отгонсүрэн 13-23
   

3. Монгол улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ба ДНБ-ний осөлтийн харилцан хамаарал

PDF
Н.Батнасан 24-27
   
4. Гадаад худалдааны статистик судалгааны арга зүйг боловсронгуй болгох нь  PDF
Э.Гүргэмжав, А.Дэмбэрэл 28-46
   
5. Зүүн хойд Азийн орнуудын хэрэглээний зах зээлийн харьцуулсан судалгааны зарим үр дүн  PDF
Д.Дагвадорж, Ц.Цолмон, Н.Батнасан 47-60
   
6. Хэрэглэгчийн зах зээлийн өөрчлөлт ба маркетинг  PDF
Ц.Нансалмаа 61-64
   
7. Дэлхийн хөгжил ба ирээдүйн зах зээл, бизнесийн боломж  PDF
Л.Нямцэрэн 65-76
   
8. Улс орон бүс нутгийн маркетинг PDF
Р.Ринчинбазар 77-94
   
9. Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал PDF
Э.Эрдэнэчимэг 95-109
   
10. Аялал жуулчлалын маркетингийн нэгэн асуудал (дотоодын аялал жуучлал) PDF
З.Ундрах 110-114
   
11. Ажлын тайланг англиар бичих нь PDF
Ц.Баярмаа 115-122
   
12. Монгол улсын хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа: үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн шилжилтийн нөлөө PDF
С.Галбадрах 123-129

N12, 2004

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн онолын тэнхим 50 жил  PDF
Б.Сувд 5-9
   
2. Эдийн засгийн хөгжлийн онолын баримтлал  PDF
П.Лувсандорж 10-14
   

3. Эдийн засгийн онолыг заах аргын зарим асуудал

PDF
Г.Миеэгомбо 15-23
   
4. Монгол улс дахь газрын эдийн засгийн асуудал  PDF
Ц.Даваадорж 24-31
   
5. Монголын эдийн засгийн өсөлтийн хандлага  PDF
Б.Алтанцэцэг 32-37
   
6. An impact of Privatization on economic Growth and Poverty: A Theoretical Analysis  PDF
Ч.Хашчулуун, Б.Алтанцэцэг, Б.Ариун-Эрдэнэ, Д.Баярмаа,С.Дөлбадрах,Т.Оюунбаатар,Б.Соёлмаа 38-47
   
7. Labor emigration and its impacts on sending country  PDF
Б.Отгонтөгс 48-60
   
8. Escape development strategy From the view of energy transition PDF
Б.Бат, Т.Цэгмид 61-69
   
9. Газрын харилцааны түүхэн уламжлал ба газар өмчлөлийн зарим асуудал PDF
Д.Хишгээ 70-74
   
10. Шилжилтийн үеийн бүтцийн өөрчлөлт PDF
Д.Бадарч, Х.Эрдэнэчулуун 75-78
   
11. Гадаадад ажиллагсадын гуйвуулга хөгжилд тустай юу PDF
А.Батсүх 79-89
   
12. Гадаад худалдааг зохицуулахнь PDF
Б.Батбямба 90-93
   
13. Гаалийн байгууллагын эрсдэлийн менежмент  PDF
Ж.Батбаяр 94-103
   
14. Глобалчлалын анхдугаар эрин: Монголын их эзэнт гүрний үүсэл, буюу Чингис хааны Эдийн засгийн онол  PDF
Ronald Fidlay, Mats Lundahl 104-121

N11, 2004

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол Улсын Статистикийн албаны хөгжил, хэтийн төлөв  PDF
X. Бажийхүү 5-10
   
2. Далд эдийн засгийн мөн чанар, түүнийг судлах шаардлага, арга зүйн асуудал  PDF
П.Бямбацэрэн 11-21
   

3. Үндэсний тооцооны системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх ажлын явц, тулгамдсан зарим асуудал

PDF
Б.Бадамцэцэг, Б.Оросоо 22-29
   
4. ДНБ-ний тооцооны зөрүүг багасгах  PDF
Ц.Цэрэндорж, Л.Мянганжаргал 30-37
   
5. Хүн амын бүртгэлийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд  PDF
Б.Саранчимэг 38-46
   
6. Монгол дахь инфляци, мөнгөний зарим үзүүлэлтүүдийн эконометрик загвар  PDF
 Г.Элдэв-Очир, Н.Хүдэрчулуун 47-54
   
7. Динамик IS/LM.ВР загвараар макро эдийн засгийн тогворжилтыг шинжлэх нь  PDF
Д.Ганзориг, Ц. Батсүх 55-71
   
8. Үнийн статистикийн үүрэг роль PDF
Б.Сарангэрэл, Ц. Тэгшжаргал 72-76
   
9. Хүн амын амьжиргааны түвшин ба ядуурлын статистик PDF
Ю.Туул 77-83
   
10. Аж ахуйн нэгжийн шинэчлэл- эдийн засгийн өөрчлөн байгуулалтын үндэс мөн PDF
Д.Цэрэнпил 84-92
   
11. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын хандпага PDF
Д.Тунгалаг 93-97
   
12. Олон улсын хоёрдгмол татвар ногдуулалтын асуудал ба оффшорын /off-shore/ бизнес PDF
Х.Эрдэнчулуун, Б.Батбямба 98-103
   
13. Төсвийн төлөвлөлтийн шинэчлэл  PDF
Д. Намжил 104-107
   
14. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системийн загвар PDF
Т. Жааваа 108-111
   
15. Ойрын жилүүдийн хувьчлал түүний онцлог PDF
Н.Ганбямба 112-116

N10, 2003

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн өсөлтийн хүчин зүйлс:хумүүн капитал, тогтворжуулах бодлого  PDF
Б.Алтанцэцэг 5
   
2. Хөгжлийн үзүүлэлт ба Монгол улс  PDF
 Х.Эрдэнэчулуун, Д.Бадарч 22
   

3. Мөнгөний бодлогын үзүүлэлт

PDF
Д.Болдбаатар 29
   
4. Банкны салбар дахь хөдөлмөрийн нийлүүлэлтийг шинжлэх арга зүйн талаар товчхон  PDF
А.Батсүх 30
   
5. Монгол улсын гадаад өрийн шинжилгээ  PDF
С.Дөлбадрах 44
   
6. Бодит сектор ба санхүүжилтийн хоорондын хамаарал  PDF
 Д.Баярмаа 58
   
7. The effect of high stakes on fairness concerns; Evidence from Mongolia  PDF
Л.Эсмэдэх 70
   
8. Орон сууцны хувьчлалын үзэл баримтлалын зарим асуудалд PDF
Х.Цэвэлмаа 98
   
9. Хувьчлалын зарим асуудал PDF
Д.Хишгээ 109
   
10. Аялал жуулчлал PDF
Б.Цэцгээ 114
   
11. Хөдөө аж ахуйн секторын бүтцийн асуудал PDF
К.Аксолтан 118
   

N09, 2003

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Макро эдийн засгийн санхүүгийн хөтөлбөр боловсруулах асуудал  PDF
Д.Дуламсүрэн, А.Энхбат 5
   
2. Төрийн санхүүгийн удирдлагын шинэчлэл  PDF
 Д.Намжил, Н.Батжаргал 13
   

3. Санхүүгийн өөрчлөн байгуулалтын арга зүйн асуудалд

PDF
Ц.Аюурзана, Н.Баяртсайхан 18
   
4. Банкнаас гадуурх мөнгөний өнөөгийн байдал  PDF
А.Цэрэнтогоо 29
   
5. Инфляцийн шинжилгээ, дүгнэлт, санал  PDF
Д.Цэрэнпил 35
   
6. Банкны маркетинг ба реклам  PDF
 Л.Оюун 48
   
7. Эдийн засгийг татварын бодлогоор зохицуулах нь  PDF
С.Баатар, С.Анхбаяр 53
   
8. Татварын онолын үзэл баримтлалын зарим асуудалд PDF
С.Баатар, Ч.Энхбаяр 59
   
9. Монгол улсын даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал PDF
Г.Бурмаа 65
   
10. Даяарчлалын асуудал PDF
Ж.Уянга 70
   
11. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын татварын орчин PDF
Р.Гансүх 75
   
12. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын татварын орчин PDF
К.Аксолтан 79
   
13. Үнддсний эдийн засгийн хөгжлийн суурь асуудлууд PDF
П.Лувсандорж 85
   

N08, 2003

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Менежментийн түүхэн хөгжлийн үечлэл  PDF
Н.Лизунов 5
   
2. Өндөр хөгжсөн орнуудын фирмүүд дэх хүний нөөцийн удирдлагын зарим асуудлууд  PDF
 Б.Болор 13
   

3. Монголын эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах зарим асуудал

PDF
Т.Дорж, Н.Сонинтамир 23
   
4. Бизнесийн байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөний бүтэц, агуулга  PDF
Ш.Насанжаргал 32
   
5. Монголын бэлчээрийн газар эдэлбэрийн эдийн засгийн асуудал  PDF
Ц.Цэвээн 37
   
6. Экологийн мэдрэмжтэй эдийн засаг  PDF
Н.Сонинтамир 41
   
7. Монгол орны нөхцөлд ашиглаж болох салбар хоорондын балансын динамик загварыг сонгох асуудал  PDF
Т.Дорж, О.Төлеу, Ш.Насанжаргал 45
   
8. Олон салбарт бизнесийн удирдлага PDF
Б.Энхмаа 49
   
9. Хувьчлалын мөн чанар PDF
Н.Ганбямба 55
   
10. Өмч хувьчлалын үр дүн, сургамж, дүгнэлт PDF
К.Аксолтан 61
   
11. Дэлхийн эдийн засгийн хегжлийн чин хандлага PDF
Р.Буянжаргал 71
   
12. Завхан аймгийн хэрэглээний маркетингийн зарим асуудлууд PDF
М.Эрдэнэчимэг 79
   
13. Монголын арилжааны банкууд ба төв банкны хяналт PDF
П.Оюунбилэг 85

N06, 2002

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль  PDF
Б.Сувд 5
   
2. Шилжилтийн эдийн засаг бол шинжлэх ухааны шинэ салбар мөн  PDF
 П.Лувсандорж 13
   

3. Орчин цагийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага

PDF
Ч.Пүрэвдорж 23
   
4. Далд эдийн засгийн хэмжээг тооцох нь  PDF
Ц.Даваадорж, А.Дэмбэрэл 32
   
5. Монгол маягийн менежмент, түүний хөгжлийн онцлог  PDF
Т.Дорж 37
   
6. Статистик мэдээллийн үнэ цэнэ ба ач холбогдолыг дээшлүүлэх зарим асуудлууд  PDF
 Г.Элдэв-Очир, Б.Энх-Амгалан 41
   
7. Монгол Улсын гадаад худалдааны тулгамдсан асуудлууд  PDF
Э.Гүргэмжав 45
   
8. Төрийн сангийн бодлогын үндэслэл, үйл ажиллагааны шинэчлэл PDF
Д.Дуламсүрэн 49
   
9. Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудлууд PDF
Б.Сайнжаргал, Т.Жааваа 55
   
10. Үржүүлэгч хурдасгагчтай загвар ашиглан ажилгүйдлийн ердийн түвшинг тооцох нь PDF
Ц.Батсүх, Д.Ганзориг 61
   
11. Мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглах, түүний үр өгөөжийг дээшлүүлэх асуудал PDF
Д.Чимгээ 71
   
12. Интернетийг сургалтанд ашиглах нь, онлайн сургалт PDF
Б.Энхтуяа 79
   
13. Эдийн засгийн тогтвортой төлөвд хүрэх хугацаа, төхнологийн дэвшил PDF
Х.Эрдэнэчулуун, Ц.Баярхүү 85
   
14. Эдийн засгийн өсөлтийн онолын нэгэн загвар PDF
 Р.Энхбат, Д.Баянжаргал 90 

N05, 2002

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол улсын санхүү төсвийн алба, түүний хөгжлийн товч тойм  PDF
Н.Агваан 5
   
2. Татварын философи, татвар ба татвар ноогдуулалтын тухай  PDF
 Г.Алтанзаяа 11
   

3. Дээд боловсролын байгууллагын зохион байгуулалт ба санхүүгийн менежмент

PDF
Д.Бадамханд 27
   
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн шинэчлэлийн тулгамдсан асуудал  PDF
Р.Батжаргал 32
   
5. Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн чиг хандлага  PDF
Р.Буянжаргал, Н.Ганбаатар 35
   
6. Бүртгэлийн суурийн шинэчлэл  PDF
 Ч.Дашсамбуу 41
   
7. Говь ХК-ны өртгийн шинэчлэл, туршилт, үр дүн  PDF
Т.Жааваа 50
   
8. Бүртгэлийн технологи, дансны ангилал, кодын шинэчлэл PDF
Ч.Жавзандолгор 55
   
9. Үндэсний аудитын үүсэл, төлөвшил, хөгжүүлэх тойм PDF
Л.Мөнх-Очир 63
   
10. Материаллаг нөөцийн шинжилгээ PDF
Л.Наранчимэг 67
   
11. Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн бүртгэл тайлагнал PDF
Д.Нямаа 73
   
12. Арилжааны банкны зээлийн төрөл, Монголын онцлог PDF
П.Оюунбилэг 77
   
13. Мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэлүүд PDF
Д.Оюунцэцэг 80
   
14. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт бэлтгэх үзэл баримтлал PDF
 Б.Сайнжаргал, Т.Жааваа 90 
   
15. Японы удирдлагын бүртгэлийн хөгжил PDF
Н.Тунгалаг 86
   
16. Аудитын эрсдэлийн түвшинг тогтоох онол арга зүйн асуудал PDF
Н.Цэдвээ 91
   
17. Санхүүгийн зах зээлийн түүхээс PDF
С.Эрдэнэбилэг 95

N04, 2001

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Бөөний худалдаа, маркетингийн тогтолцоог судлах аргазүйн зарим асуудал  PDF
Э.Гүргэмжав 5
   
2. Хэрэглэгчийн бараа худалдан авалтанд зар сурталчилгаа нөлөөлөх нь  PDF
Б.Даваасүрэн 11
   

3. Электрон худалдааны тухай өгүүлэх нь

PDF
Т.Кавал 27
   
4. Мод, модон бүтээгдэхүүний зах зээлийн чадавхийн үнэлгээ  PDF
Б.Нарангэрэл 32
   
5. Байгууллагын зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлын онцлог  PDF
Я.Отгонсүрэн 35
   
6. Үйлчилгээний салбарын маркетингийн удирдлагын асуудал  PDF
 Д.Сарантуяа 41
   
7. Маркетингийн удирдлагыг даатгалын байгууллагад зайлшгүй хэрэгжүүлэх нь  PDF
Н.Чанцалмаа 50
   
8. Монгол улсын гадаад худалдааны хөгжлийн төлөв, чиг хандлага PDF
Н. Батнасан 55
   
9. Азийн хөгжил ба Монголыг хөгжүүлэх маркетингийн стратеги PDF
Д.Дагвадорж  63
   
10. Стратегийн төлөвлөлт PDF
Камзабаева М.М. 67
   
11. Татварын зохицуулалтын онолын үндэслэгээ, хөгжил PDF
Г.Энхбаяр 73
   
12. Дэлхийн улсуудыг орлогоор нь ангилах журам, түүний бүтэц PDF
Р.Буянжаргал 77
   
13. Хятадын бүс нутгийг эрчимтэй хөгжүүлэх асуудлын тухайд PDF
И.Баатар, Ц.Баатар 80
   

N03, 2001

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Trasitional Economics: The Mongolian pattern and comparative analysis  PDF
П.Лувсандорж 4
   
2. Poverty situation of Mongolia  PDF
Б.Сувд, Б.Алтанцэцэг 13
   

3. Economies of Scale and the Home Market Effect

PDF
Ч.Хашчулуун 27
   
4. Measuring inequality  PDF
С.Даваасүрэн 40
   
5. Assessment of Mongolian trade policy  PDF
Б.Отгонтөгс 51
   
6. Хүнсний зарим барааны эрэлтийн шинжилгээ  PDF
 Х.Цэвэлмаа 64
   
7. Шинэ эдийн засаг  PDF
Б.Бат 70
   
8. Зүүн Хойд Азийн интеграцид Монгол Улс оролцох нь PDF
Д.Бямбаа, С.Отгонбаатар 74
   
9. Банк, мөнгө-зээлийн тогтолцооны шинэчлэлийн асуудлууд PDF
П.Оюунбилэг 89

More Articles...