• Home
  • medee
  • МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын Эдийн засгийн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг “ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК” сэтгүүлд судалгааны бүтээлээ хэвлүүлнэ үү.