N25, 2010

Агуулга

Зохиогчид PDF
  4
I Эдийн засаг  
1. Шинэ хуучин эдийн засаг шинжээчдийн үе PDF
П.Лувсандорж 6-9
   
2. Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын орчны үнэлгээ PDF
Н.Болор 10-24
   

3. Монголын инфляцийн бүтцийн загвар (smim); эх орны хишиг/эрдэний хувийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

PDF
Д.Ган-Очир 25-44
   
II Менежмент  
4. Уул уурхайн төслийг хэрэгжүүлэхэд симуляци дүн шинжилгээний аргыг хэрэглэx нь PDF
Ч.Ундрам 46-51
   
5. Цагийн менежмент PDF
Б.Болор 52-62
   
6. Их чингис хааны эдийн засаг, удирдлагын зарим асуудал PDF

Ц.Цэвээн, Д.Энх-Отгон

63-69
   
7. Менежментийн гадаад орчин PDF

Н.Лизунов

70-92
   
III Санхүү, банк  

8. Чанаргүй зээлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн шинжилгээ

PDF

Г.Амарбаясгалан

94-104
   
IV Маркетинг  
9. Situational analysis to retail marketing in mongolia PDF

Я.Отгонсүрэн, С.Бурмаа

106-114
   
V Орчуулга  
10. Дэлхийн эдийн засгийн хямралын анхдагч шалтгаан PDF

Д.Хишгээ, Р.Батжаргал

116-127