N23, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд, тэдгээрийг дүгнэх үзүүлэлтүүд: олон улсын стандарт ба манай орны практик  PDF
Б.Батмөнх 6-16
   
2. Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралыг даван туулахад Зүүн Хойд азид Монгол улсын гүйцэтгэх үүрэг  PDF
Д.Моломжамц 17-26
   

3. Оёмол, сүлжмэл, бүтээгдэхүүний салбарыг хөгжүүлэх өнөөгийн шаардлага

 PDF
Б.Энхмаа 27-58
   
4. Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ  PDF
Д.Баяржаргал 45-58
   
5. Манай улсад бэлчээрийн тухай хууль үгүйлэгдэж байна  PDF
Д.Чүлтэм 59-71
   
6. Төслийн маркетингийн удирдлагын зарим асуудал  PDF
Н.Лизунов 72-82
   
7. Жижиглэн худалдааны удирдлагын онол, хөгжлийн өнөөгийн түвшин  PDF
Я.Отгонсүрэн 83-95
   
8. Зар сурталчилгааны хөгжлийн өнөөгийн түвшин  PDF
Б.Нарантуяа 96-104
   
9. Таамаглалын тодорхой бус байдал: Инфляцийн таамаглалын нарийвлалд үндэслэсэн шинжилгээ  PDF
Д.Ган-Очир, П.Авралт-Од, Б.Даваадалай 105-136
   

10. Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө

 PDF
Ц.Баярмаа 137-154