N21, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Эрэлтийг дэмжиж л хямралаас гарна  PDF
Н.Батмөнх 6-14
   
2. Үндэсний баялгийг тооцох арга зүйн зарим асуудал  PDF
Б.Бадамцэцэг 17-24
   

3. Монгол улсын мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих хөгжлийн стратегийн асуудал

PDF
Д.Чимгээ, Ц.Ганбат 25-39
   
4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ба хамтарсан уул уурхайн компанийн нийгмийн хариуцлагын тухай олон нийтийн санал бодол  PDF
С.Алтанцэцэг, Ж.Сарантуяа 40-70
   
5. Мал аж ахуйн хэлбэр, ажиллагаа: амьжиргаа, нүүдэл шилжилт, ялгаа, Төв Азийн тал дээр дэхь байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаа  PDF
Dr. Troy Sternberg 71-98
   
6. Лондоны металлийн бирж /ЛМБ/ дээрх нэг тонн катодын зэсийн үнийн прогноз  PDF
Т.Элдэв-Очир 99-104
   
7. Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын хөгжлийн тойм ба хандлага  PDF
Д.Нямаа 105-114
   
8. Байгалын нөөцийн өртгийн Үнэлгээ, Үр ашгийн шинжилгээ хийх арга зүйн асуудал  PDF
А.Дэмбэрэл, Ж.Нэргүй 115-120
   
9. Кредит ба их, дээд сургуулийн төсөвлөлт  PDF
Г.Билгээ 121-136
   

10. Үйлчилгээний харилцааны зарим асуудал

 PDF
Я.Отгонсүрэн 137-145
   
 11. Англи хэлний тодотгол гишүүн өгүүлбэрийг орчуулах тухай  PDF
Ц.Баярмаа 146-152
   
12. Англи хэлний хичээлээр оюутнуудыг идэвхижүүлэх дасгалууд  PDF
Ч.Наранцэцэг 153-159
   
13. Мэргэжлийн /Нягтлан бодох бүртгэл/ англи хэлний шинэчилсэн хөтөлбөрийг боловсруулж туршсан байдал PDF
Л.Энхмэнд 160-168