• Home
  • Journal archives

 

N24, 2010

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Хөгжиж буй орнуудын засгийн газрууд хэтэрхий жижиг байна уу?  PDF
С.Баттулга 6-16
   
2. Монголын эдийн засаг дахь мөнгөний бодлогын индекс (MCI)-ийн тооцоо: Мөнгөний бодлого зөөлөрч /чангарч/ байна уу?  PDF
Д.Ган-Очир 17-33
   

3. Амьдралын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ, монгол улсын амьдралын чанар

 PDF
Б.Галбадрах 34-44
   
4. Үнийн онолд газар, газрын рентийг авч үзэх нь  PDF
Т.Цэгмид 45-59
   
5. Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямрал ба монголын эдийн засаг  PDF
Б.Сувд 60-68
   
6. Макро эдийн засагч бол эрдэмтэн хийгээд инженер мөн (орчуулга)  PDF
Д.Хишгээ, Р.Батжаргал 69-83
   
7. Борлуулалтын ажлын зохион байгуулалтын зарим асуудал  PDF
Я.Отгонсүрэн 85-90
   
8. Улсын секторын удирдлагын хяналтын тогтолцоог боловронгуй болгох зарим асуудал  PDF
Н.Тунгалаг, Д.Авирмэд 92-102
   
9. Сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйд бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудал  PDF
С.Алтанцэцэг 103-118
   

10. Орчуулга хам сэдэв (context)-ийн гүйцэтгэх үүрэг

 PDF
Ц.Баярмаа 120-126
   
11. Англи хэлийг сурахад суралцагсдын нас нөлөөлсөн талаар судалсан судалгааны дүнгээс PDF
Л.Энхмэнд 127-138
   
12. Хүүхэд залуусын төлөвшлийн асуудал PDF
Ц.Алтанчимэг 139-146

N23, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд, тэдгээрийг дүгнэх үзүүлэлтүүд: олон улсын стандарт ба манай орны практик  PDF
Б.Батмөнх 6-16
   
2. Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралыг даван туулахад Зүүн Хойд азид Монгол улсын гүйцэтгэх үүрэг  PDF
Д.Моломжамц 17-26
   

3. Оёмол, сүлжмэл, бүтээгдэхүүний салбарыг хөгжүүлэх өнөөгийн шаардлага

 PDF
Б.Энхмаа 27-58
   
4. Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ  PDF
Д.Баяржаргал 45-58
   
5. Манай улсад бэлчээрийн тухай хууль үгүйлэгдэж байна  PDF
Д.Чүлтэм 59-71
   
6. Төслийн маркетингийн удирдлагын зарим асуудал  PDF
Н.Лизунов 72-82
   
7. Жижиглэн худалдааны удирдлагын онол, хөгжлийн өнөөгийн түвшин  PDF
Я.Отгонсүрэн 83-95
   
8. Зар сурталчилгааны хөгжлийн өнөөгийн түвшин  PDF
Б.Нарантуяа 96-104
   
9. Таамаглалын тодорхой бус байдал: Инфляцийн таамаглалын нарийвлалд үндэслэсэн шинжилгээ  PDF
Д.Ган-Очир, П.Авралт-Од, Б.Даваадалай 105-136
   

10. Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө

 PDF
Ц.Баярмаа 137-154

N22, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Зах зээлийн онол: Хөдөлмөрийн зах зээл  PDF
П.Лувсандорж 6-14
   
2. Монголын эдийн засаг: ихэр хямрал  PDF
Ө.Баттулга 15-24
   

3. Монгол улсын салбар хоорондын баланс дахь шинжилгээ

 PDF
Б.Цогт-Эрдэнэ 25-41
   
4. Хүмүүн капиталын хөрөнгө оруулалтын онцлог  PDF
Д.Хишгээ 42-50
   
5. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн тэнцвэрт түвшний судалгаа  PDF
Т.Оюунбаатар, Д.Ган-Очир 51-79
   
6. Шинэ улс төрийн макроэкономикс  PDF
Л.Эсмэдэх, З.Манлайбаатар, Т.Оюунбаатар 80-98
   
7. Хөдөө нутаг дахь нийгмийн суурь үйлчилгээний өнөөгийн байдал: зарим аймгуудад хийгдсэн судалгааны тойм, үр дүн  PDF
Х.Цэвэлмаа 99-110
   
8. Аж үйлдвэрлэл дэхь төрийн оролцоо: Монгол дахь үнэлгээ  PDF
С.Дөлбадрах 111-136
   
9. Монгол улсын уул уурхайн салбарын өсөлт ажил эрхлэлтэд нөлөөлөх нь  PDF
Б.Лхагвасүрэн 137-136
   

10. Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө

 PDF
Ц.Баярмаа 137-145

N21, 2009

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. Эрэлтийг дэмжиж л хямралаас гарна  PDF
Н.Батмөнх 6-14
   
2. Үндэсний баялгийг тооцох арга зүйн зарим асуудал  PDF
Б.Бадамцэцэг 17-24
   

3. Монгол улсын мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих хөгжлийн стратегийн асуудал

PDF
Д.Чимгээ, Ц.Ганбат 25-39
   
4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ба хамтарсан уул уурхайн компанийн нийгмийн хариуцлагын тухай олон нийтийн санал бодол  PDF
С.Алтанцэцэг, Ж.Сарантуяа 40-70
   
5. Мал аж ахуйн хэлбэр, ажиллагаа: амьжиргаа, нүүдэл шилжилт, ялгаа, Төв Азийн тал дээр дэхь байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаа  PDF
Dr. Troy Sternberg 71-98
   
6. Лондоны металлийн бирж /ЛМБ/ дээрх нэг тонн катодын зэсийн үнийн прогноз  PDF
Т.Элдэв-Очир 99-104
   
7. Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын хөгжлийн тойм ба хандлага  PDF
Д.Нямаа 105-114
   
8. Байгалын нөөцийн өртгийн Үнэлгээ, Үр ашгийн шинжилгээ хийх арга зүйн асуудал  PDF
А.Дэмбэрэл, Ж.Нэргүй 115-120
   
9. Кредит ба их, дээд сургуулийн төсөвлөлт  PDF
Г.Билгээ 121-136
   

10. Үйлчилгээний харилцааны зарим асуудал

 PDF
Я.Отгонсүрэн 137-145
   
 11. Англи хэлний тодотгол гишүүн өгүүлбэрийг орчуулах тухай  PDF
Ц.Баярмаа 146-152
   
12. Англи хэлний хичээлээр оюутнуудыг идэвхижүүлэх дасгалууд  PDF
Ч.Наранцэцэг 153-159
   
13. Мэргэжлийн /Нягтлан бодох бүртгэл/ англи хэлний шинэчилсэн хөтөлбөрийг боловсруулж туршсан байдал PDF
Л.Энхмэнд 160-168

N20, 2008

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. ОХУ, БНХАУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах боломж, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл  PDF
Н.Батнасан 6-23
   
2. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын тухай хуулийн эдийн засгийн нөлөөллийн судалгаа  PDF
Н.Болор 24-42
   

3. Монголын баруун бүсийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал

PDF
С.Бурмаа 43-50
   
4. Орон сууцны барилгын үнийн өсөлт ирээдүйн чиг хандлага  PDF
Ж.Бурмаа 51-55
   
5. Бүс нутаг дахь ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой суудлуудыг судлах нь  PDF
Ц.Бямбадорж 56-66
   
6. Монгол орны мах үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал  PDF
Н.Эрдэнэчимэг 67-71
   
7. Баруун бүс дэх хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал  PDF
Д.Нар-од 72-77
   
8. Тээвэр логистикийн төвийн үйл ажиллагааны нөхцөл ба түүнийг Казахстанд байгуулах арга механизм  PDF
К.К.Хабасович, М.К.Абсултановна 78-84
   
9. Банкны мэдээллийн системийн онцлог асуудлууд ба Монголын арилжааны банкуудын туршлага, цаашдын хандлага  PDF
П.Оюунбилэг 85-106
   

10. Маркетинг нь-бизнесийн амжилтын үндэс мөн

 PDF
Я.Отгонсүрэн 107-116
   
 11. Өртийн онолыг дахин шинэчлэхүй (XXI зууны сэтгэлгээ)  PDF
Ч.Баянжаргал 117-132
   
12. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын уламжлалт онолууд  PDF
З.Бороо 133-141
   
13. Их сургуулийн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох нь PDF
Г.Билгээ 142-151

Бусад мэдээллүүд...