• Home
  • Journal archives

 

N29, 2011

Агуулга

Зохиогчид

PDF

 

 

1. МОНГОЛ УЛСАД ЭДИЙН ЗАСАГ, СТАТИСТИКИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛТОЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭСЭН 50 ЖИЛ

PDF
Г.Элдэв-Очир 6-12
   
2. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ PDF
Б.Батмөнх 13-19
   

3. ОРЧИН ҮЕИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨГЧДӨД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

PDF

Б.Ганбат

20-23
   

4. БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОДЛОГО, СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

PDF
Д.Чимгээ. Ц.Ганбат. Ю.Алтантуяа 24-32
   
5. The Effect of Regional Income and Educational Differentials on Migration and Regional Convergence PDF

Б.Энх-Амгалан

33-51
   
6. ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД АШИГЛАЖ БУЙ ТҮҮВРИЙН АРГА ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ PDF
А.Дэмбэрэл.Ш.Ариунболд 56-73
   
7. ИНФЛЯЦИД НӨЛӨӨЛСӨН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (Кейнсийн загварын Монгол дахь үнэлгээ) PDF
Ж.Баттулга.П.Ган-төмөр 74-83
   
8. ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF

Ш.Дэнсмаа

84-89
   
9. АШИГ ХАМГИЙН ИХ БАЙХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ЭДИЙН ЗАСАГ - МАТЕМАТИКИЙН ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭЭ PDF
Ц.Сэлэнгэ 91-97
   
10. TАТВАР ХУРААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭДИЙН ЗАСАГ, МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГА АРГАЧЛАЛУУДЫГ АШИГЛАХ НЬ PDF
С.Батцэцэг, Г.Оюунбилэг 99-110
   
11. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨ PDF
Д.Туяа 111-123
   
12. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
Т.Батболд 124-132

 

 

 

 

 

N28, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ (НЭЗ) БА АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК

PDF
Б.Бадамцэцэг 6-15
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШЛААР СУДЛАХ НЬ PDF
Т.Цэгмид, С.Амартүвшин 16-30
   
3. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫГ ХЭМЖИХ ОРОЛДЛОГУУД БА МОНГОЛЫН АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН СУДАЛГАА,ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ PDF
Д.Жаргалан 31-37
   
4. ХУДАЛДААНЫ ЦЭГ САЛБАРЫН БАЙРШЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
С.Бурмаа. Ч.Наранцэцэг 39-49
   
5. ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖИХ НЭГ ҮНДЭС НЬ МАЛ АЖ АХУЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ PDF
П.Эрдэнэцэцэг 51-64
   

6. СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ БА ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

PDF
З.Бороо 59-74
   
7. ӨРТГИЙН СИТЕМИЙГ УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭРТ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ НЬ PDF
Э.Цэцэгдэлгэр 76-87
   
8. АЙМАГ, БҮС НУТАГ, УЛС ОРНЫ ХЭМЖЭЭНД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ PDF
Д.Баяраа 89-96
   
9. МУИС-ИЙН ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БУС САЛБАРУУДЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД PDF
Ц.Баярмаа 101-111
   
10. БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ PDF
Ц.Цэцэгмаа 112-117
   
11. БИДНИЙ АЧ ГУЧИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИРЭЭДҮЙН БАЙДАЛ PDF
Д.Хишгээ 119-130

 

 

N27, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. Монгол улс: шилжилтийн эдийн засгаас “сонгуулийн эдийн засагт”

PDF
Б.Батмөнх 6-17
   
2. Монгол улс дахь гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, чиг хандлага PDF
Б.Нацагдорж 18-27
   
3. Авлигын тухай ойлголт болон авлигыг хэмжих оролдлогуудын талаар PDF
Д.Жаргалан 28-36
   
4. Эдийн засгийн онолын сургалтанд философи мэдлэгийн тухай PDF
Ц.Гомбосүрэн Б.Дагзмаа 37-52
   
5. Махны кластерыг хөгжүүлэх урьдчилсан нөхцөл байдал PDF
Х.Цэвэлмаа 54-70
   

6. К вопросу муниципально-частного партнерства в развитии экономики муниципального образования

PDF
Зориктуев.Э.Б 71-77
   
7. К вопросу оценки качества организации строительства в россии PDF
А. Х.Дадар 78-83
   
8. Маркетингийн орчин үеийн чиг хандлагууд PDF
Ц.Цолмон, Д.Нарандалай 85-96
   
9. Маркетингийн PR-ын арга хэрэгслийг ашгийн бус байгууллагад хэрэглэх шаардлага PDF
Б.Үүрдмөнх 97-100
   
10. Менежмент нь өрсөлдөх чадварыг хангах хэрэгсэл мөн PDF
Н.Лизунов 101-110
   
11. Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал ба шинжилгээний арга зүйн асуудал PDF
Д.Нямаа 112-120
   
12. НББОУС-12 хойшлогдсон татварын бүртгэлийн асуудал PDF
А.Өнөржаргал 121-129
   
13.  Үүсмэл хэрэглүүрийн бүртгэл PDF
Ч.Оюун-цэнд 130-146
   
14. Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ, түүнийг өртгийн хандлагаар үнэлэх нь PDF
Л.Оюунцэцэг 147-157
   
15.  Санхүү-эдийн засгийн чадавхи, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн шинжилгээ PDF
Л.Баасандорж 158-175

 

 

N26, 2011

 Агуулга

Зохиогчид 4
   
1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ГОЛ АРГА ЗАМ БОЛ ИННОВАЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЯВДАЛ МӨН  PDF
Д.Моломжамц 6-17
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХЭТИЙН ТӨЛВИЙН СУДАЛГАА  PDF
З.Отгон 18-29
   

3. МАЛЧИН ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

 PDF
Л.Хурцбилиг 31-40
   
4. ӨРСӨЛДӨӨНИЙ НӨХЦӨЛ ДЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРЧИМТ ТЕХНОЛОГИЙН ДАВУУ ТАЛ  PDF
Б.Энхмаа 41-54
   
5. МОНГОЛ-ЯПОНЫ ХУДАЛДАА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХЭТИЙН ТӨЛӨВ  PDF
Э.Гүргэмжав 56-65
   
6. ЭКСПОРТЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААРХ МАРГААНТАЙ АСУУДЛУУД  PDF
З.Бороо 66-77
   
7. АРИЛЖААНЫ БАНКУУДЫН ЗЭЭЛ БОЛОН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС  PDF
Д.Ган-Очир 79-100
   
8. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД  PDF
Г.Баасанжав, Э.Эрдэнэтуяа 101-113
   
9. МЕНЕЖЕР АЖИЛЧИН ХОЁРЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС, ХАРИЛЦААГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ЗАМУУД  PDF
Г.Цэрэн 115-124
   

10. МОНГОЛЫН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ТҮВШНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

 PDF
Т.Цэнд-Аюуш 126-147

N25, 2010

Агуулга

Зохиогчид PDF
  4
I Эдийн засаг  
1. Шинэ хуучин эдийн засаг шинжээчдийн үе PDF
П.Лувсандорж 6-9
   
2. Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын орчны үнэлгээ PDF
Н.Болор 10-24
   

3. Монголын инфляцийн бүтцийн загвар (smim); эх орны хишиг/эрдэний хувийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

PDF
Д.Ган-Очир 25-44
   
II Менежмент  
4. Уул уурхайн төслийг хэрэгжүүлэхэд симуляци дүн шинжилгээний аргыг хэрэглэx нь PDF
Ч.Ундрам 46-51
   
5. Цагийн менежмент PDF
Б.Болор 52-62
   
6. Их чингис хааны эдийн засаг, удирдлагын зарим асуудал PDF

Ц.Цэвээн, Д.Энх-Отгон

63-69
   
7. Менежментийн гадаад орчин PDF

Н.Лизунов

70-92
   
III Санхүү, банк  

8. Чанаргүй зээлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн шинжилгээ

PDF

Г.Амарбаясгалан

94-104
   
IV Маркетинг  
9. Situational analysis to retail marketing in mongolia PDF

Я.Отгонсүрэн, С.Бурмаа

106-114
   
V Орчуулга  
10. Дэлхийн эдийн засгийн хямралын анхдагч шалтгаан PDF

Д.Хишгээ, Р.Батжаргал

116-127

Бусад мэдээллүүд...