N12, 2004

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Эдийн засгийн онолын тэнхим 50 жил  PDF
Б.Сувд 5-9
   
2. Эдийн засгийн хөгжлийн онолын баримтлал  PDF
П.Лувсандорж 10-14
   

3. Эдийн засгийн онолыг заах аргын зарим асуудал

PDF
Г.Миеэгомбо 15-23
   
4. Монгол улс дахь газрын эдийн засгийн асуудал  PDF
Ц.Даваадорж 24-31
   
5. Монголын эдийн засгийн өсөлтийн хандлага  PDF
Б.Алтанцэцэг 32-37
   
6. An impact of Privatization on economic Growth and Poverty: A Theoretical Analysis  PDF
Ч.Хашчулуун, Б.Алтанцэцэг, Б.Ариун-Эрдэнэ, Д.Баярмаа,С.Дөлбадрах,Т.Оюунбаатар,Б.Соёлмаа 38-47
   
7. Labor emigration and its impacts on sending country  PDF
Б.Отгонтөгс 48-60
   
8. Escape development strategy From the view of energy transition PDF
Б.Бат, Т.Цэгмид 61-69
   
9. Газрын харилцааны түүхэн уламжлал ба газар өмчлөлийн зарим асуудал PDF
Д.Хишгээ 70-74
   
10. Шилжилтийн үеийн бүтцийн өөрчлөлт PDF
Д.Бадарч, Х.Эрдэнэчулуун 75-78
   
11. Гадаадад ажиллагсадын гуйвуулга хөгжилд тустай юу PDF
А.Батсүх 79-89
   
12. Гадаад худалдааг зохицуулахнь PDF
Б.Батбямба 90-93
   
13. Гаалийн байгууллагын эрсдэлийн менежмент  PDF
Ж.Батбаяр 94-103
   
14. Глобалчлалын анхдугаар эрин: Монголын их эзэнт гүрний үүсэл, буюу Чингис хааны Эдийн засгийн онол  PDF
Ronald Fidlay, Mats Lundahl 104-121