N11, 2004

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол Улсын Статистикийн албаны хөгжил, хэтийн төлөв  PDF
X. Бажийхүү 5-10
   
2. Далд эдийн засгийн мөн чанар, түүнийг судлах шаардлага, арга зүйн асуудал  PDF
П.Бямбацэрэн 11-21
   

3. Үндэсний тооцооны системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх ажлын явц, тулгамдсан зарим асуудал

PDF
Б.Бадамцэцэг, Б.Оросоо 22-29
   
4. ДНБ-ний тооцооны зөрүүг багасгах  PDF
Ц.Цэрэндорж, Л.Мянганжаргал 30-37
   
5. Хүн амын бүртгэлийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд  PDF
Б.Саранчимэг 38-46
   
6. Монгол дахь инфляци, мөнгөний зарим үзүүлэлтүүдийн эконометрик загвар  PDF
 Г.Элдэв-Очир, Н.Хүдэрчулуун 47-54
   
7. Динамик IS/LM.ВР загвараар макро эдийн засгийн тогворжилтыг шинжлэх нь  PDF
Д.Ганзориг, Ц. Батсүх 55-71
   
8. Үнийн статистикийн үүрэг роль PDF
Б.Сарангэрэл, Ц. Тэгшжаргал 72-76
   
9. Хүн амын амьжиргааны түвшин ба ядуурлын статистик PDF
Ю.Туул 77-83
   
10. Аж ахуйн нэгжийн шинэчлэл- эдийн засгийн өөрчлөн байгуулалтын үндэс мөн PDF
Д.Цэрэнпил 84-92
   
11. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын хандпага PDF
Д.Тунгалаг 93-97
   
12. Олон улсын хоёрдгмол татвар ногдуулалтын асуудал ба оффшорын /off-shore/ бизнес PDF
Х.Эрдэнчулуун, Б.Батбямба 98-103
   
13. Төсвийн төлөвлөлтийн шинэчлэл  PDF
Д. Намжил 104-107
   
14. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системийн загвар PDF
Т. Жааваа 108-111
   
15. Ойрын жилүүдийн хувьчлал түүний онцлог PDF
Н.Ганбямба 112-116