N05, 2002

 Агуулга

Өмнөх үг 3
   
1. Монгол улсын санхүү төсвийн алба, түүний хөгжлийн товч тойм  PDF
Н.Агваан 5
   
2. Татварын философи, татвар ба татвар ноогдуулалтын тухай  PDF
 Г.Алтанзаяа 11
   

3. Дээд боловсролын байгууллагын зохион байгуулалт ба санхүүгийн менежмент

PDF
Д.Бадамханд 27
   
4. Нягтлан бодох бүртгэлийн шинэчлэлийн тулгамдсан асуудал  PDF
Р.Батжаргал 32
   
5. Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн чиг хандлага  PDF
Р.Буянжаргал, Н.Ганбаатар 35
   
6. Бүртгэлийн суурийн шинэчлэл  PDF
 Ч.Дашсамбуу 41
   
7. Говь ХК-ны өртгийн шинэчлэл, туршилт, үр дүн  PDF
Т.Жааваа 50
   
8. Бүртгэлийн технологи, дансны ангилал, кодын шинэчлэл PDF
Ч.Жавзандолгор 55
   
9. Үндэсний аудитын үүсэл, төлөвшил, хөгжүүлэх тойм PDF
Л.Мөнх-Очир 63
   
10. Материаллаг нөөцийн шинжилгээ PDF
Л.Наранчимэг 67
   
11. Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн бүртгэл тайлагнал PDF
Д.Нямаа 73
   
12. Арилжааны банкны зээлийн төрөл, Монголын онцлог PDF
П.Оюунбилэг 77
   
13. Мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэлүүд PDF
Д.Оюунцэцэг 80
   
14. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт бэлтгэх үзэл баримтлал PDF
 Б.Сайнжаргал, Т.Жааваа 90 
   
15. Японы удирдлагын бүртгэлийн хөгжил PDF
Н.Тунгалаг 86
   
16. Аудитын эрсдэлийн түвшинг тогтоох онол арга зүйн асуудал PDF
Н.Цэдвээ 91
   
17. Санхүүгийн зах зээлийн түүхээс PDF
С.Эрдэнэбилэг 95