N28, 2011

Агуулга

Зохиогчид 4
   

1. НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ (НЭЗ) БА АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК

PDF
Б.Бадамцэцэг 6-15
   
2. МОНГОЛ УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШЛААР СУДЛАХ НЬ PDF
Т.Цэгмид, С.Амартүвшин 16-30
   
3. МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГЫГ ХЭМЖИХ ОРОЛДЛОГУУД БА МОНГОЛЫН АВЛИГЫН ИНДЕКСИЙН СУДАЛГАА,ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ PDF
Д.Жаргалан 31-37
   
4. ХУДАЛДААНЫ ЦЭГ САЛБАРЫН БАЙРШЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ PDF
С.Бурмаа. Ч.Наранцэцэг 39-49
   
5. ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖИХ НЭГ ҮНДЭС НЬ МАЛ АЖ АХУЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ PDF
П.Эрдэнэцэцэг 51-64
   

6. СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ БА ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

PDF
З.Бороо 59-74
   
7. ӨРТГИЙН СИТЕМИЙГ УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭРТ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ НЬ PDF
Э.Цэцэгдэлгэр 76-87
   
8. АЙМАГ, БҮС НУТАГ, УЛС ОРНЫ ХЭМЖЭЭНД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ PDF
Д.Баяраа 89-96
   
9. МУИС-ИЙН ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БУС САЛБАРУУДЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД PDF
Ц.Баярмаа 101-111
   
10. БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ PDF
Ц.Цэцэгмаа 112-117
   
11. БИДНИЙ АЧ ГУЧИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИРЭЭДҮЙН БАЙДАЛ PDF
Д.Хишгээ 119-130